آخرین اخبار

اولین جلسه کمیته های تخصصی طرح توسعه اشتغال پذیری دانش آموختگان و دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان غربی

,
به گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان آذربایجان غربی اولین جلسه کمیته های تخصصی طرح توسعه اشتغال پذیری دانش آموختگان و دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان تحت عنوان "طرح تاد" با کارآفرینان، شرکا و ذینفعان نظام آموزش عالی مهارتی و در راستای توس…

اطلاعیه ها