همکاران حوزه معاونت آموزشی

عزیز حسن خانی

عزیز حسن خانی

رییس گروه آموزش
شهریار ملک زاده

شهریار ملک زاده

کارشناس مسئول آموزش
فرشاد افشار

فرشاد افشار

کارشناس مسئول فارغ التحصیلان
حسین محمدی

حسین محمدی

کارشناس مسئول برنامه ریزی آموزشی
سیامک عبداله پور

سیامک عبداله پور

کارشناس مسئول آموزش های آزاد و مدیریت کلاس ها
حسن مسلم پور

حسن مسلم پور

کارشناس رشته ساخت و تولید
رحیم ساراجوقی مطلق

رحیم ساراجوقی مطلق

کارشناس باگانی / فارغ التحصیلان