دکتر کیومرث محمدی اقدم

دکتر کیومرث محمدی اقدم

معاونت آموزشی

سوابق تحصیلی
مقطع تحصیلیرشته تحصیلیگرایشمدت تحصیلنام واحد آموزشیشهر محل تحصیلمعدل
کارشناسیمکانیکساخت و تولید 1375-1379دانشگاه شهید رجایی تهران

تهران16.82
کارشناسی ارشدمکانیکساخت و تولید

1380-1383دانشگاه ارومیه

ارومیه

17.20

سوابق آموزشی

ردیفنام موسسهوضعیت همکاریتاریخ شروعتاریخ پایاندروس تدریس شده
1آموزش و پرورشرسمی13791383دروس مکانیک – ساخت و تولید
2آموزشکده فنیرسمی1383تاکنوندروس مکانیک – ساخت و تولید
3دانشگاه صنعتی ارومیهمدعو13861388دروس مکانیک – ساخت و تولید
4دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقدهمدعو13841387دروس مکانیک – طراحی صنعتی
5دانشگاه آزاد اسلامی – سماءمدعو13911394دروس مکانیک – طراحی صنعتی

سوابق پژوهشی

نوعوضعیتعنوان مقالهعنوان مجله و سال انتشارنام نویسندگان (نویسنده مسئول مقاله را باعلامت *مشخص فرمایید)
عناوین مقالات علمی – پژوهشی (داخلی – خارجی)چاپ شدهMicrocellular Forming of PVC/NBR Thermoplastic ElastomerTaylor & Francis
23 January 2013
کیومرث شاکرمی
علی دنیوی طاهر ازدست
کیومرث محمدی اقدم

عناوین مقالات علمی – پژوهشی (داخلی – خارجی)پذیرفته شدهExperimental study of the Effect of Different Nanoparticles and FBSparameters on the surface Hardness and Morfhology of ABSInternational Journal of Engineering manufacture
(OMS – 18 – 103-R1)
سجاد ممقانی شیشوان
طاهر ازدست
کیومرث محمدی اقدم
رزگار حسن زاده
عناوین مقالات ارائه شده در کنفرانس های (داخلی- خارجی)چاپ شدهبررسی تجربی استحکام کششی ویژه فوم های نانو کامپوزیتی پلیمری پلی آمید 6/ نانو لوله های کربنی چند دیوارهبیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
6 اردیبهشت 97
کیومرث محمدی اقدم
رزگار حسن زاده
طاهر ازدست
سجاد ممقانی شیشوان
کیومرث شاکرمی
عناوین مقالات ارائه شده در کنفرانس های (داخلی- خارجی)چاپ شدهامکان سنجی جایگزینی قطعه ریخته گری شده دوشاخ میل گاردان تراکتور بجای قطعه فورج شدهدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران اسفند 1388کیومرث محمدی اقدم
طاهر ازدست
سامان خلیل پور آذری

آخرین اطلاعیه ها

آخرین اخبار