میزخدمت دانشگاه فنی و حرفه ای
۱۶ شهریور ۱۳۹۸

برگزاری مراسم تودیع و معارفه ریاست آموزشکده فنی و حرفه ای دختران ارومیه

مراسم تودیع و معارفه ریاست آموزشکده فنی و حرفه ای دختران ارومیه روز شنبه مورخ ۱۶/۰۶/۹۸ برگزارشد.طی حکمی از طرف ریاست محترم دانشگاه فنی و حرفه […]
۲۹ تیر ۱۳۹۸
حضور پررنگ و چشمگیر دانشگاه فنی و حرفه ای استان باهمکاری انجمن های علمی در نمایشگاه همایش ملی علوم و مهندسی آبخیز داری ایران

حضور پررنگ و چشمگیر دانشگاه فنی و حرفه ای استان باهمکاری انجمن های علمی در نمایشگاه همایش ملی علوم و مهندسی آبخیز داری ایران

در این نمایشگاه پروژه های علمی و دانش بنیان نظیر دستگاه پایش کمی سطح آب و دستگاه آبساز (تبدیل بخار هوا به آب) ساخت دانشجویان دانشگاه […]
۱۱ تیر ۱۳۹۸
اولین رویداد ایده پردازی دردانشگاه فنی وحرفه ای استان آذربایجان غربی باعنوان کارآفرین شو برگزارشد .

اولین رویداد ایده پردازی دردانشگاه فنی وحرفه ای استان آذربایجان غربی باعنوان کارآفرین شو برگزارشد .

دراین رویداد که با همکاری مرکز نوآوری وتوسعه کسب وکاراستان آذربایجان غربی وصندوق کارآفرینی امید در دانشکده قاضی طباطبایی برگزارگردید . سیزده ایده کارآفرینی ارائه شده […]