جدول زمان بندی انتخاب واحد نیمسال اول 1400-1401

تاریخ انتشار : چهار شنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۰
جدول زمان بندی انتخاب واحد نیمسال اول 1400-1401

جدول زمان بندی انتخاب واحد نیمسال اول 1400-1401

رشته های مختلف دانشکده فنی وحرفه ای شهید قاضی طباطبایی ارومیه

قابل توجه دانشجویان محترم "انتخاب واحد صرفا از طریق سامانه بوستان" انجام خواهد گرفت.

 

بازه اول

تاریخ

1400/06/20

1400/06/21

1400/06/22

1400/06/23

1400/06/24

1400/06/25

زمان

6 صبح تا 13

6 صبح تا 13

6 صبح تا 13

6 صبح تا 13

6 صبح تا 13

6 صبح تا 13

شماره ترم

ترم 7 و بالاتر

ترم 6

ترم 5

ترم 4

ترم 3

ترم 2

نیمسال ورود

ورودی 971 و بالاتر

ورودی 972

ورودی 981

ورودی 982

ورودی 991

ورودی 992

گروه آموزشی

برق

الکترونیک-آسانسور

کامپیوتر

برق

الکترونیک-آسانسور

کامپیوتر

ساخت و تولید

جوشکاری

برق

الکترونیک-آسانسور

کامپیوتر

ساختمان

معماری

برق

الکترونیک-آسانسور

کامپیوتر

ساختمان

معماری

برق

الکترونیک-آسانسور

کامپیوتر

ساخت و تولید

جوشکاری

برق

الکترونیک-آسانسور

کامپیوتر

ساختمان

معماری

بازه دوم

تاریخ

1400/06/20

1400/06/21

1400/06/22

1400/06/23

1400/06/24

1400/06/25

زمان

13 تا 20

13 تا 20

13 تا 20

13 تا 20

13 تا 20

13 تا 20

شماره ترم

ترم 7 و بالاتر

ترم 6

ترم 5

ترم 4

ترم 3

ترم 2

نیمسال ورود

ورودی 971 و بالاتر

ورودی 972

ورودی 981

ورودی 982

ورودی 991

ورودی 992

گروه آموزشی

ساخت و تولید

جوشکاری

حسابداری

تربیت بدنی

ساختمان

معماری

حسابداری

تربیت بدنی

ساختمان

معماری

ساخت و تولید

جوشکاری

حسابداری

تربیت بدنی

ساخت و تولید

جوشکاری

حسابداری

تربیت بدنی

حسابداری

تربیت بدنی

ساختمان

معماری

حسابداری

تربیت بدنی

ساختمان

معماری

بازه سوم

تاریخ

1400/06/20

1400/06/21

1400/06/22

1400/06/23

1400/06/24

1400/06/25

زمان

از 20 تا 6 صبح

از 20 تا 6 صبح

از 20 تا 6 صبح

از 20 تا 6 صبح

از 20 تا 6 صبح

از 20 تا 6 صبح

شماره ترم

ترم 7 و بالاتر

ترم 6

ترم 5

ترم 4

ترم 3

ترم 2

نیمسال ورود

ورودی 971 و بالاتر

ورودی 972

ورودی 981

ورودی 982

ورودی 991

ورودی 992

گروه آموزشی

گروه آموزشی مجاز در هرروز

گروه آموزشی مجاز در هرروز

گروه آموزشی مجاز در هرروز

گروه آموزشی مجاز در هرروز

گروه آموزشی مجاز در هرروز

گروه آموزشی مجاز در هرروز

آخرین اخبار ها


نظرات کاربران

لطفاً نام خود را وارد نمایید
لطفاً ایمیل را وارد نمایید لطفاً ایمیل را به درستی وارد نمایید
لطفاً نظر خود را وارد نمایید

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد