نحوه تحویل مدارک فارغ التحصیلی

نوع مدرک دانشجویان شرایط لازم
 اصل گواهینامه پایان تحصیلات  روزانه  انجام تعهد آموزش رایگان (ثبت نام در سامانه جامع امور دانشجویان – سجاد “https://portal.saorg.ir“)+ پرداخت وام دانشجویی + عودت اصل گواهینامه موقت – ارایه کارت پایان خدمت + اصل دیپلم (مدت تعهد آموزش رایگان در گواهینامه موقت درج شده و با ارایه گواهی انجام کار در ارگانهای مختلف لغو می گردد.)+ تمبر ۱۰,۰۰۰ ریالی مالیاتی
  اصل گواهینامه پایان تحصیلات  شبانه  تسویه حساب وام دانشجویی + عودت اصل گواهینامه موقت + ارایه کارت پایان خدمت + اصل دیپلم + تمبر ۱۰,۰۰۰ ریالی مالیاتی
 گواهینامه موقت پایان تحصیلات  روزانه / شبانه  ارایه گواهی اشتغال به تحصیل از مقطع بالاتر یا ارایه کارت پایان خدمت یا ارایه دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت یا گواهی اشتغال به خدمت از یگان مربوطه با اعلام عدم غیبت اولیه در آن + اصل دیپلم + تمبر ۱۰,۰۰۰ ریالی مالیاتی
 تحویل ریزنمرات به شخص  روزانه انجام تعهد آموزش رایگان (ثبت نام در سامانه جامع امور دانشجویان – سجاد “https://portal.saorg.ir“)+ تسویه حساب وام دانشجویی + ارایه کارت پایان خدمت
 ارسال ریزنمرات به ارگان ها یا سازمان های متقاضی  روزانه  ارایه فرم تعهد محضری + درخواست از دانشگاه یا سازمان متقاضی ریزنمرات (نمونه فرم تعهد محضری در قسمت اطلاعیه ها قابل دریافت می باشد) ضمناً ریزنمرات به صورت محرمانه به سازمان مربوطه ارسال می گردد.
 تحویل ریزنمرات به شخص  شبانه ارایه کارت پایان خدمت
 ارسال ریزنمرات به ارگان ها یا سازمان های متقاضی  شبانه با ارایه درخواست از سازمان مربوطه به صورت محرمانه ارسال خواهد شد.
 تحویل ریزنمرات و کلیه مدارک موجود در پرونده (اخراج / انصراف)  روزانه  انجام تعهد آموزش رایگان (ثبت نام در سامانه جامع امور دانشجویان – سجاد “https://portal.saorg.ir“)+ ارایه کارت پایان خدمت
 شبانه ارایه کارت پایان خدمت
 تحویل مدارک فارغ التحصیل فرهنگی و متعهد به آموزش و پرورش  روزانه  1- فرم ۵۰۲۲- گواهی لغو تعهد از دایره حقوقی سازمان مربوطه