دانشگاه صنعتی

دیدار ریاست دانشگاه فنی و حرفه ای استان با ریاست دانشگاه صنعتی ارومیه
آذر, ۱۳۹۸ بدون نظر اخبار دانشگاه
ریاست دانشگاه فنی و حرفه ای استان با حضور در دانشگاه صنعتی ارومیه با ریاست این دانشگاه دیدار و در خصوص مسائل علمی ، آموزشی و پژوهشی که این مراکز آموزشی می توانند با هم همکاری متقابل داشته باشند به بحث و گفتگو نشستند. دکتر یوسفی ریاست دانشگاه فنی ...
Read More