در این نمایشگاه که در حاشیه برگزاری همایش ملی "فناوری های نوین در صنعت آب با نگرشی بر احیا دریاچه ارومیه" ، برگزار خواهد شد ، دستاوردها ، تولیدات ، ابتکارات و خلاقیت های دانشجویان مراکز تابعه دانشگاه (دانشکده فنی پسران شماره یک - شهید قاضی طباطبایی ، آموزشکده فنی شهید بهشتی و دختران ارومیه ، آموزشکده فنی دختران خوی ) در معرض نمایش قرار خواهند گرفت. نمایشگاه مذکور در ساعت ۱۱ صبح روز ۱۰ اردیبهشت ، همزمان با برگزاری همایش ، افتتاح خواهد شد و بازدید برای همه ی دانشجویان گرامی و مدرسین عزیز آزاد است. مصاحب طلب معاون آموزشی، پژوهشی و فناوری دانشگاه