حضور جناب آقای دکتر معافی معاونت دانشگاه فنی و حرفه ای در دانشکده فنی و حرفه ای شهید قاضی طباطبایی ارومیه

آقای دکتر معافی معاونت محترم انشگاه فنی و حرفه ای با حضور در دانشکده فنی و حرفه ای شهید قاضی طباطبایی ارومیه در جلسه روسای دانشگاه های فنی و حرفه ای استان شرکت نموده و در خصوص برنامه های راهبردی دانشگاه فنی و حرفه ای مطالبی را ارائه نمودند.

در ادامه جلسه هر یک از روسای دانشگاههای فنی و حرفه ای استان  با بیان مطالبی از عملکرد خود در مراکز و گزارش کاملی از برنامه های پیش روی در بخشهای علمی ، پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی و غیره پرداختند.

در پایان جلسه هر یک از روسای مراکز به صورت جداگانه درخواستهای خود را جهت رونق بخشی هر چه بهتر مراکز از آقای دکتر معافی خواستار شدند. 

دکتر معافی بعد از شرکت در جلسه روسای مراکز استان از بخشهای  اداری آموزشی کارگاه ها دستاوردها و تولیدات مراکز استان بازدید به عمل آوردند.

لازم به ذکر است دکتر معافی در بازدید از مرکز قاضی طباطبایی از محل های برگزاری مسابقات دانش آموزی کشور که به میزبانی آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی در دانشکده قاضی طباطبایی در حال برگزاری بود نیز بازید بعمل آوردند.