اولین جلسه کمیته راهبردی امنیت شبکه و فناوری اطلاعات دانشگاه قاضی طباطبایی با حضور رئیس محترم دانشگاه و اعضای کمیته راهبردی در محل حوزه ریاست تشکیل گردید. در این جلسه آقای دکتر پوراسد ریاست محترم دانشگاه با ابراز خرسندی از اتمام فاز طراحی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) و تشکیل اولین جلسه کمیته راهبردی امنیت شبکه و فناوری اطلاعات ضمن تاکید بر ضرورت پیاده سازی یک محیط امن اطلاعاتی در حوزه دانشگاه طی بیاناتی اظهار کردند : در اجرای سیاست های کلی نظام در بخش پدافند غیر عامل و حسب تاکیدات مقالی عالی استان در جلسه شورای پدافند غیر عامل، دانشگاه قاضی طباطبایی یکی از سازمانهای پیشرو در رعایت امنیت اطلاعات در زیر ساخت های ارتباطی مورد استفاده بوده و رعایت حفاظت و امنیت سایبری را در تمامی حوزه کاری مد نظر قرار داده است. وی با اشاره به اینکه طراحی و پياده سازی يك محيط ايمن در سازمان های مدرن اطلاعاتی يكی از چالش های اساسی در عصر حاضر محسوب می شود خاطر نشان کردند که برای بسياری از سازمان ها و موسسات دولتی اهميت و ضرورت توجه جدی به مقوله امنيت اطلاعات هنوز در هاله ای از ابهام قرار داشته و طرح های اساسی در زمینه آموزش و پدافند سایبری انجام نگرفته است اظهار امیدواری کرد که امنيت به عنوان يك فرآيند و نه يك محصول در سرلوحه کار مدیران و کارشناسان حوزه امنیت دانشگاه قرار گیرد.
در ادامه آقای پرویز قربانزاده متخصص ارشد حوزه امنیت اطلاعات و مجری پروژه فاز طراحی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) ضمن تشکر از دست اندرکاران دانشگاه و همکاری حوزه های مختلف در فاز طراحی علی الخصوص مدیران محترم فناوری اطلاعات و حراست اظهار کردند : فناوری اطلاعات دارای نقش حياتی و تعيين كننده در اكثر سازمان ها و دستگاههای دولتی و خصوصی بوده و زيرساخت فناوری اطلاعات سازمان ها بطور فزاينده در معرض حملات مختلف سایبری قرار دارد. در سالهای اخیر این حملات سيری كاملا" صعودی را داشته و متاسفانه اغلب دستگاهها در بخش دولتی و خصوصی قادر به واكنش مناسب در مقابل تهديدات امنيتی جديد در زمان مطلوب و قبل از سوء استفاده از سيستم های كامپيوتری خود نمی باشند .وی اشاره کرد امنیت قبل از اینکه یک فناوری باشد، یک فرهنگ محسوب می شود و سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ابزاری برای شناسایی، مدیریت و به حداقل رساندن احتمال وقوع تهدیداتی است که امروزه سازمانها بواسطه از دست دادن اطلاعات خود با آنها رودرو می باشند. ایشان در ادامه سخنان خود با توجه به اهمیت تداوم امنیت در حوزه فناوری اطلاعات بیان کردند که امنیت تداوم می خواهد و حتی اگر سازمانی موفق شود سیستم مدیریت امنیت اطلاعات را پیاده سازی نموده و گواهی استاندارد مربوطه را هم اخذ نماید؛ عدم تداوم آن هیچ آورده ای را از نظر امنیتی برای سازمان نخواهد داشت.
سپس آقای مهندس حسن قاسمی ممیز سیستم مدیریت امنیت اطلاعات گزارشی کوتاه از فاز طراحی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در دانشگاه ارائه نمودند و در ادامه دستورالعمل راهبردی امنیت فناوری اطلاعات با رویکرد پدافند غیر عامل برای اجرا در دانشگاه قاضی طباطبایی به تصویب کمیته راهبردی امنیت شبکه و فناوری اطلاعات رسید. این دستورالعمل حاوی نکات کاربردی در حوزه سیاست های امنیتی، مسوولیت افراد در اجرا و نظارت و آموزش های امنیتی کارکنان می باشد.
در پایان جلسه از بیانیه خط مشی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات دانشگاه فنی حرفه ای قاضی طباطبایی رونمایی شد. در بخشی از این بیانیه آمده است : هدف اصلی از ایجاد خط مشی امنیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی، محافظت از دارایی های سازمان و فراهم کردن محیط امن برای دسترسی به اطلاعات و بهره برداری از امکانات سیستم های اطلاعاتی سازمان می باشد. این بیانیه به صورت سند رسمی در دانشگاه ابلاغ شده و درسایت دانشگاه قرار خواهد گرفت.