روز قدس روز احياي روحيه ظلم ستيزي و نمادي از وحدت امت اسلامی در رویارویی با جنايات صهیونیسم جهانی است.
کارکنان ،اساتید و دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای شهید قاضی طباطبایی ارومیه همچون دیکر اقشار انقلابي و هميشه در صحنه آذربايجان غربي همراه با مردم سراسر کشور در راهپیمایی روز قدس شرکت نموده و با حضوری دشمن شکن، حمایت و همراهی خود را با آرمان قدس و ملت مظلوم فلسطین و انزجار خود را از رژیم اشغالگر قدس و دولت‌های استکباری حامی این رژیم اعلام داشتند