تشکیل شورای اداری و انتصاب سرپرست معاونت فرهنگی دانشجویی دانشکده
اولین جلسه شورای اداری دانشگاه فنی وحرفه ای شهید قاضی طباطبایی ارومیه روز یک شنبه مورخ 27/01/96 با حضور همکاران در سالن اجتماعات این دانشگاه برگزرا شد.
دکتر پوراسد ضمن خیر مقدم به همکاران در خصوص نحوه عملکرد همکاران در سال گذشته و سال پیش رو توضیحاتی را ارائه نموده و از تلاش و همکاری های کلیه همکاران در اجرای برنامه های سال گذشته تقدیر و تشکر نمودند.
در این مراسم از زحمات و تلاشهای سی ساله همکاران ( مهندس حمید ابرهیمی – مهندس اصغر شیدا - مهندس حسن ابراهیمی - مهندس بهمن شکاری – مهندس حسین علی آقایارلو) که سال قبل بازنشست شده بودند تقدیر به عمل آمد.
در ادامه این مراسم نیز تودیع و معارفه معاونت فرهنگی و دانشجویی برگزار شد که طی حکمی از طرف دکتر پوراسد دکتر سیروس یوسفی به عنوان سرپرست معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشکده انتصاب و از زحمات و تلاشهای مهندس شیدا در دوران تصدی در این پست تقدیر به عمل آمد