مراسم تجلیل از دانشجویان برتر نیمسال  اول سال تحصیلی 96-95 دانشجویان دانشکده فنی و حرفه ای شهید قاضی طباطبایی ارومیه روز دوشنبه مورخه 16/123/95 با حضور اساتید و همکارن و دانشجویان محترم در سالن آمفی تئاتر این دانشکده برگزار شد.
موحد نژاد معاونت محترم آموزشی و پژوهشی دانشکده ،ضمن خیر مقدم به اساتید ،همکارن و دانشجویان محترم هدف از برگزاری مراسم را تجلیل و تشویق دانشجویانی دانست که موفق به کسب رتبه های اول تا سوم هر رشته در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 شده اند.
وی در ادامه جهت آشنایی دانشجویان جدیدالورود گزارشی از فعالیتهای واحد آموزشی دانشکده را ارائه  نموده و در خصوص مراجعات دانشجویان برای حل و پیگیری های مسائل آموزشی توضیحاتی را بیان نمودند.
 در ادامه مراسم برنامه های شاد و متنوعی که توسط همکارمان آقای طایفه رضایی برنامه ریزی شده بود به اجرا در آمد.
در پایان این مراسم از نفرات برتر رشته های تحصیلی (اول تا سوم ) با اهدای لوح و هدایا تقدیر به عمل آمد.

برگزاری مراسم تجلیل از دانشجویان برتر دانشکده فنی و حرفه ای شهید قاضی طباطبایی ارومیهبرگزاری مراسم تجلیل از دانشجویان برتر دانشکده فنی و حرفه ای شهید قاضی طباطبایی ارومیهبرگزاری مراسم تجلیل از دانشجویان برتر دانشکده فنی و حرفه ای شهید قاضی طباطبایی ارومیهبرگزاری مراسم تجلیل از دانشجویان برتر دانشکده فنی و حرفه ای شهید قاضی طباطبایی ارومیهبرگزاری مراسم تجلیل از دانشجویان برتر دانشکده فنی و حرفه ای شهید قاضی طباطبایی ارومیهبرگزاری مراسم تجلیل از دانشجویان برتر دانشکده فنی و حرفه ای شهید قاضی طباطبایی ارومیهبرگزاری مراسم تجلیل از دانشجویان برتر دانشکده فنی و حرفه ای شهید قاضی طباطبایی ارومیه