به اطلاع می رساند دانشکده شریعتی در نظر دارد در راستای تحقق رسالت آموزشی، پژوهشی و فرهنگی خود و در جهت رسیدن به اهداف عالیه نظام آموزشی کشور با مشارکت معاونت توسعه روستایی و معاونت زنان ریاست جمهوری « اولین جشنواره ملی دستاوردهای دانشگاهی در کارآفرینی روستا » را برگزار نماید

علاقمندان جهت ثبت نام در جشنواره می توانند به آدرس اینترنتی www.feav.ir مراجعه نمایند.

قابل توجه دانشجویان ، اساتید و همکاران محترم لطفاً پس از ثبت نام به کارشناس ارتباط با صنعت دانشکده مراجعه فرمایید