دیدار دکتر پوراسد با معاونت فرهنگی و هنری وزیر علوم

دکتر پوراسد ریاست محترم دانشکده فنی و حرفه ای شهید قاضی طباطبایی ارومیه عصر روز دوشنیه مورخه ۹۵/۱۱/۱۸ با اقای دکتر ضیاء هاشمی معاونت محترم فرهنگی و هنری وزیر علوم دیدار نموده و درخصوص برنامه های فرهنگی و هنری دانشگاه فنی و حرفه ای شهید قاضی طباطبایی گفتگو کرده و با ارائه گزارشی از برنامه های فرهنگی در نظر گرفته شده که تا پایان سال جاری اجرایی خواهند شد. نظرات سازنده معاونت محترم وزیر علوم را در خصوص برگزاری هر چه یا شکوه تر این مراسمات خواستار شدند.