اعزام دانشجویان دانشکده  فنی و حرفه ای شهید قاضی طباطبایی ارومیه  به اردوی فرهنگی زیارتی مشهد مقدس

تعداد ۱۲۴ نفر از دانشجویان دانشکده فنی و حرفه ای شهید قاضی طباطبایی ارومیه به مشهد مقدس اعزام شدند.
این اردوی فرهنگی و زیارتی با همکاری مسئولین دانشکده و بسیج دانشجویی در نیمه دوم بهمن ماه به مدت یک هفته در حال برگزاری است که  مسئول و فعالان بسیج دانشجویی دانشکده فنی و حرفه ای در این اردو دانشجویانی که عازم مشهد مقدس شده اند را همراهی می نمایند.