روز یکشنبه مورخ 12 دیماه، جلسه تعیین ظرفیت رشته های استان آذربایجان غربی به منظور مشخص نمودن تعداد پذیرش دانشجویان سال آینده و نیز رشته های جدید مورد نظر دانشگاه فنی حرفه ای استان آذربایجان غربی با حضور روسای دانشکده و آموزشکده های استان در دانشکده قاضی طباطبایی ارومیه برگزار شد. در این جلسه دکتر پوراسد بر لزوم عزم تمام مراکز دانشگاه فنی حرفه ای استان جهت جذب حداکثری دانشجویان تاکید کرده و هدف دانشگاه فنی حرفه ای استان را حمایت مهارتی و فنی از حداکثر دانش آموزان خروجی هنرستان ها و خدمت رسانی به آنها در رشته ههای مختلف بیان کردند. ایشان همچنان تلاش جهت ایجاد مقطع کارشناسی در تمام رشته هایی که مقطع کاردانی آنها در استان وجود دارد را برنامه کاری خویش اعلام نمودند. ایشان در ادامه، فرمودند که علیرغم کمبود نیروی اداری و منابع مالی، وظیفه داریم که تا جایی که ممکن است، تلاش کنیم با افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو و رشته های فنی مناسب، امکان تحصیل با کیفیت و رایگان در شهر ارومیه را برای متقاضیان بومی استان فراهم کنیم تا از خروج اجباری متقاضیان از استان به شهرهای دیگر و تبعات نامطلوب مادی و معنوی احتمالی آن جلوگیری کنیم.

برگزاری جلسه تعیین ظرفیت رشته های استان با حضور روسای مراکز استان

برگزاری جلسه تعیین ظرفیت رشته های استان با حضور روسای مراکز استان

برگزاری جلسه تعیین ظرفیت رشته های استان با حضور روسای مراکز استان

برگزاری جلسه تعیین ظرفیت رشته های استان با حضور روسای مراکز استان

برگزاری جلسه تعیین ظرفیت رشته های استان با حضور روسای مراکز استان

برگزاری جلسه تعیین ظرفیت رشته های استان با حضور روسای مراکز استان