بسيج دانشجويي دانشكده شهيد قاضي طباطبايي برگزار ميكند:
ثبت نام اردوي زيارتي و فرهنگي مشهد مقدس توسط بسيج دانشجويي دانشكده شهيد قاضي طباطبايي
تاريخ ثبت نام 11الي 16 دي ماه مبلغ 120 هزار تومان
جهت اطلاع بيشتر به دفتر بسيج (روبروي آمفي تئاتر) مراجعه فرماييد.