ایران، آذربایجان غربی، ارومیه ، کیلومتر ۱/۵ جاده سرو(بلوار دانشگاه)، دانشکده فنی و حرفه ای شهید قاضی طباطبایی ارومیه
  • ۳۲۷۷۶۸۸۶ (۰۴۴)
  • ۳۲۷۶۶۲۲۴ (۰۴۴)
  • ۳۲۷۶۶۲۲۵ (۰۴۴)
  • ۳۲۷۷۰۱۴۳ (۰۴۴)
  • info@afo.ac.ir