امین خلیل زادگان

درباره امین خلیل زادگان
پذیرش واحد‌های فناور/صنایع خلاق
دی, ۱۳۹۹ بدون نظر اخبار دانشگاه
پذیرش واحد‌های فناور/صنایع خلاق واحد: واحدهایی که به صورت گروه‌های نوآور و فناور و با هویت حقوقی ثبت شده مستقل از مرکز رشد می‌باشند. زمینه‌های پذیرش هسته/واحد فناور: پژوهش‌های کاربردی و توسعه‌ای طراحی مهندسی مهندسی معکوس انتقال و مدیریت فناوری ارائه خدمات تخصصی کسب و کار زمینه‌های پذیرش هسته/واحد ...
Read More
پذیرش هسته‌های فناور/صنایع خلاق
دی, ۱۳۹۹ بدون نظر اطلاعیه ها
پذیرش هسته‌های فناور/صنایع خلاق هسته: گروه‌های نوآور و فناوری هستند که از نظر سطح بلوغ ایده، هنوز در مرحله ساخت نمونه اولیه، تکمیل و رفع نقص آن قرار دارند. زمینه‌های پذیرش هسته/واحد فناور: پژوهش‌های کاربردی و توسعه‌ای طراحی مهندسی مهندسی معکوس انتقال و مدیریت فناوری ارائه خدمات تخصصی کسب ...
Read More