رزومه
نام و نام خانوادگی :  امین دمیا
متولد : 1358
ساکن : ارومیه

سوابق تحصیلی
کارشناسی : برق –الکترونیک   -دانشگاه: ارومیه
• عنوان پروژه: برنامه نویسی برای کنترل مرکز سویچینگ مخابرات 76 الی 80
کارشناسی ارشد : برق –الکترونیک   – دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران
• عنوان پروژه: طراحی یک مبدل سیگما دلتا با توان پایین

دانشجوی دکتری : برق –الکترونیک   – دانشگاه ارومیه
• عنوان پروژه: طراحی یک میکروژنراتور پیزوالکتریک در ابعاد MEMS 82 الی 85
سوابق حرفه ای
مدرس –  دانشکده قاضی طباطبایی ارومیه
• تدریس دروس تخصصی در رشته الکترونیک و برق 89 تاکنون
مدرس – دانشکده شریعتی  - تهران
• تدریس دروس تخصصی در رشته الکترونیک و برق 86-89
مهندس – شرکت اروم برآیند- ارومیه
• بررسی و عیب یابی مدارات الکترونیکی 91-96

مهارتها
مهارتهای نرم افزاری
• COMSOL- MATLAB- HFSS- ORCAD- PSPICE- HSPICE- PROTEUS
• مهارتهای هفت گانه کامپیوتر

آشنایی با زبانهای خارجی
• آشنایی با زبان انگلیسی دارای مدرک MSRT