دکتر یعقوب پوراسد ریاست دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان غربی

فارغ التحصیل کارشناسی: رشته برق – الکترونیک دانشگاه امیرکبیر تهران (۱۳۷۶-۱۳۸۱) ، کارشناسی ارشد : رشته برق – الکترونیک خواجه نصیر تهران (فارغ التحصیل رتبه اول با معدل ۲۲/۱۸) ، دکترا : رشته برق – الکترونیک دانشگاه خواجه نصیر تهران(۱۳۸۴-۱۳۹۰)