گروه ساخت و تولید - صنایع فلزی

کارشناسی : مهندسی تکنولوژی جوشکاری

کارشناسی : مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید

کاردانی : ساخت و تولید (ماشین افزار)

کاردانی : صنایع فلزی

علیرضا عبدی (عضو هیات علمی – مربی)

کیومرث محمدی اقدم (عضو هیات علمی – مربی)

رحیم نقی زاده سنگر (مدرس)

جمیل عباس نژاد (مدرس)

کارشناس آموزش : بهمن جباری – داخلی ۲۷۸

محتوای زبانه
محتوای زبانه

اخبار و اطلاعیه ها