گروه برق – الکترونیک

گروه برق – الکترونیک

رشته ها
اعضاء هیات علمی
کارکنان
مقررات و فرم ها
امکانات
رشته ها

کارشناسی : مهندسی تکنولوژی برق – قدرت

کارشناسی : مهندسی تکنولوژی الکترونیک کاربردی

کارشناسی : مهندسی تکنولوژی کنترل (ابزار دقیق)

کاردانی : الکتروتکنیک (برق صنعتی)

کاردانی : الکترونیک عمومی

کاردانی : نصب و تعمیر آسانسور و پله برقی

اعضاء هیات علمی

صادق محمد زاده بازارچی (عضو هیات علمی – استادیار)

حسین سلیمانی (عضو هیات علمی – استادیار)

غلامعلی علیزاده (عضو هیات علمی – مربی)

امین دمیا (عضو هیئت علمی – استادیار)

کارکنان

کارشناس آموزش : محمد شیخی – داخلی ۱۶۰

کارشناس آموزش : حسین محمدی – داخلی ۲۷۰

مقررات و فرم ها
محتوای زبانه
امکانات
محتوای زبانه

اخبار و اطلاعیه ها