مهر, ۱۳۹۹ بدون نظر اطلاعیه ها

معارف

آئین زندگی علی بابا

۰۹۱۴۹۶۸۲۷۶۴

اندیشه اسلامی ۱، اندیشه اسلامی ۲، تاریخ تحلیلی، تفسیر موضوعی، دفاع مقدس، انقلاب اسلامی – امیدیان

۰۹۱۹۹۷۱۴۹۴۳

ساختمان

https://chat.whatsapp.com/I656a4msuDaEnpfcQ1aCRV

طراحی معماری الوفی

https://chat.whatsapp.com/DANNkckZZ9oBNTKODm03bZ

مدیریت تشکیل کارگاه تیمور پور

https://chat.whatsapp.com/GWY9uQXZQI7A0hY2OWs4qU

طراحی فنی الوفی

https://chat.whatsapp.com/KmgwhsNXBpD2g39fwqqpzT

مرمت الوفی

https://chat.whatsapp.com/IxTcwDTPeov94WbWyc08PX

نرم افزار کاربردی جعفری

https://chat.whatsapp.com/JVZycVWe1da2uQBbKH7Vmr

تحلیل فضا اعتدال

https://chat.whatsapp.com/Fks53tPWRAn2FMNmz8shu0

آزمایشگاه خاک سلیمانی

https://chat.whatsapp.com/FmWZqrWHnZXHOs6GKoyLCf

تحلیل فضا اعتدال

https://chat.whatsapp.com/Fks53tPWRAn2FMNmz8shu0

نقشه برداری رضایی

https://chat.whatsapp.com/G5cZdY49gmcHzDMb8SjHLo

فتوگرامتری و تعیین موقعیت و زیرزمینی علیاری

https://chat.whatsapp.com/EKFTQHms1cYJyiU4C7QjMl

مقاومت مصالح رضایی

https://chat.whatsapp.com/FpLNpUIjOY79tZDQ39qjED

اجرای سازه بتن شریفی

https://chat.whatsapp.com/CCxm2A9xe4m8oh528OmqpF

محاسبات بتن حسنلویی

https://chat.whatsapp.com/LguIDs66ur6FhXrljLp6Fp

کاربرد کامپیوتر کرامت

https://chat.whatsapp.com/KRQATcyu762IMyWQF4q68E

متره رضایی

https://chat.whatsapp.com/InuEtnD2fFx9MjJb25yMAY

فن اوری نوین ساختمان سعادت پور

https://chat.whatsapp.com/BZdhfOoSRAX7JNrhIs7W2f

تاسیسات برق و مکانیکی باباخانی

https://chat.whatsapp.com/KTJSOHR2SBN3tRX1A1XcA2

قالب و قالبندی شریفی

https://chat.whatsapp.com/HBOE8ePeVE946BGvJbH7Iu

زلزله موسوی

https://chat.whatsapp.com/DGqKPkQ0p0Y7sT6IzR4bLN

تحلیل سازه رضایی

https://chat.whatsapp.com/KpqMVJ4VUsaBmJtHzox3A7

بازرسی جوش سعادت پور

https://chat.whatsapp.com/HJWHiH2xnj14bRpUxxRNMg

زبان فنی حسین زاده

https://chat.whatsapp.com/JdmmzvUgOgYEvnrPvHgciu

ایستایی۲ رضایی

https://chat.whatsapp.com/BYQoCUyLNPL37dZxpXlHlK

ایستایی ۱ رضایی

https://chat.whatsapp.com/BYQoCUyLNPL37dZxpXlHlK

استاتیک رضایی

https://chat.whatsapp.com/IOhV1zLcc7v5nLEOBpG4rC

محاسبات فلز کرامت

https://chat.whatsapp.com/EDzruj2XVuqHMCMqKymSzg

آزمایشهای مخرب و غیرمخرب

https://chat.whatsapp.com/CulMeSNNhfl1YXLtvmuEKY

حسابداری

نبی لو

https://chat.whatsapp.com/Il6JoLIHVEqD85eXaenqeL

مدیریت مالی باهوش

https://chat.whatsapp.com/HgAT39aJz5A30q3earECF6

حسابداری صنعتی ۳ ناصر جعفری

https://chat.whatsapp.com/EjQND7KP2jUGLutnp1PlIs

زبان ۱ شریفی

https://chat.whatsapp.com/J05U0HVvNaPKVOYfPsBGKS

اصول سرپرستی محمدتقی ابراهیمی

https://chat.whatsapp.com/EQfG8ukQzc0IDfZJvSKDJd

معماری معاصر و معماری اسلامی محمدی

https://chat.whatsapp.com/KRMuZMb8m3F9L1uD1UWLKr

درس بورس و کاربرد کامپپیوتر ۳

https://chat.whatsapp.com/HVm8dYLAtHiFmVmTjYa4gc

کامپیوتر

مصاحب طلب

https://chat.whatsapp.com/HoaEUZtDGOKJRX4YE7Um4a

حبشی

https://chat.whatsapp.com/HEbiavt8Lh4HVZRagoFTJz

جلیلی

https://chat.whatsapp.com/LvDMDLtqtwnL2cMdKg9yIS

محبت

https://chat.whatsapp.com/LBIS7rCH23G577tbwAFsY4

حمیدی

https://chat.whatsapp.com/F77CUkZbsM9A1iqZFl9fZh

نادری

https://chat.whatsapp.com/I4zqc8MTvzA26xX0ADNfaj

شمس پور

https://chat.whatsapp.com/FFa88wjSYouCAcZxqtFYML

پیمان حسین زاده

https://chat.whatsapp.com/Gr1Z6oEFpHoLFWalQOhoHU

لینک دروس معرفی به استاد ترم پاییز ۹۹
ریاضی عمومی حسابداری۲پیمان حسین زادهhttps://chat.whatsapp.com/IYMT5SIKjCeGo7jv2mXUaz 
ریاضی پایه و مقدمات آمارپیمان حسین زادهhttps://chat.whatsapp.com/EnKsKOxbJw01iwVu9ojfHH 
محاسبات عددیپیمان حسین زادهhttps://chat.whatsapp.com/E5AMErQn5LA7tr4JAvPYh4 
ریاضی کاربردی حسابداریپیمان حسین زادهhttps://chat.whatsapp.com/C90Cxql7aDbLeHdiuME8ok 
    
ریاضی۲مجید درفش پورhttps://chat.whatsapp.com/FeKBMxsHXe46JeSQy9k7iuمعماری وساخت
ریاضی عمومیمجید درفش پورhttps://chat.whatsapp.com/Ia8pSn3aU7D71PAszOhLxJکارشناسی الکترونیک
ریاضی عمومی۲مجید درفش پورhttps://chat.whatsapp.com/EHxbdEe8GNx5fCFF7TkCd9کارشناسی الکترونیک
معادلات دیفرانسیلمجید درفش پورhttps://chat.whatsapp.com/Gi6qMVLfzrl4ynNbjmatBqکارشناسی ساخت
ریاضی کاربردیمجید درفش پورhttps://chat.whatsapp.com/KKR5hp11TD3Cmctyta6vN0کاردانی برق- عمران- کامپیوتر
ریاضی عمومی۲مجید درفش پورhttps://chat.whatsapp.com/GO5xrBiU3Ev9WAl8gcSIAxکاردانی عمران
ریاضی کاربردیمجید درفش پورhttps://chat.whatsapp.com/DqNPFJbcU1JEoOzJRq3GxMکامپیوتر و الکترونیک
ریاضی۱مجید درفش پورhttps://chat.whatsapp.com/DFgNe7sJ0PP2DT9BiWr8vBکاردانی حسابداری
ریاضیات عمومیمجید درفش پورhttps://chat.whatsapp.com/L5JEKvTWSw3FGIYg3GLumUکاردانی آسانسور
ریاضیات گسستهمجید درفش پورhttps://chat.whatsapp.com/HFUYsaYHKRt8EVUzPBGRILکارشناسی کامپیوتر
روشهای آماریمجید درفش پورhttps://chat.whatsapp.com/FFoC57ZpXouG6bnqUZ9lAqکاردانی حسابداری
آمار و احتمالاتمجید درفش پورhttps://chat.whatsapp.com/ChUejjnyeo05U68vjWB6nyکارشناسی برق و ICT
    
    
کارآفرینیرضوانی کیاhttps://chat.whatsapp.com/EHtiRJ5pZ3PGmp7t4LpJCE 
    
    
فیزیک همه معرفی به استادهاعنایت اله بهادریhttps://chat.whatsapp.com/KTYEpeamj0lEioNsDgeJibهمه معرفی به استادها
    

ساخت و تولید آساسنور

نام و نام خانوادگینام درساستادنام استادمقطعرشته
احمدرضا دهقانزبان تخصصیخیـریhttps://chat.whatsapp.com/Dydi0AvvyvP2kkk1XC9cGcکاردانیآسانسور
مجید جعفریزبان تخصصیخیـریhttps://chat.whatsapp.com/Dydi0AvvyvP2kkk1XC9cGcکارشناسیجوشکاری
اکبر حقیقیزبان تخصصیخیـریhttps://chat.whatsapp.com/Dydi0AvvyvP2kkk1XC9cGcکاردانیآسانسور
فریاد محمدیزبان تخصصیخیـریhttps://chat.whatsapp.com/Dydi0AvvyvP2kkk1XC9cGcکاردانیآسانسور
احمد رضا دهقانمقاومت مصالحممقانیhttps://chat.whatsapp.com/HCHrJvDr28y7jScbyQiBa1کاردانیآسانسور
علی مشکوریمقاومت مصالحممقانیhttps://chat.whatsapp.com/HCHrJvDr28y7jScbyQiBa1کاردانیآسانسور
پویا عابدیمقاومت مصالحممقانیhttps://chat.whatsapp.com/HCHrJvDr28y7jScbyQiBa1کاردانیآسانسور
عرفان جالیزبانمقاومت مصالحممقانیhttps://chat.whatsapp.com/HCHrJvDr28y7jScbyQiBa1کاردانیآسانسور
اکبر حقیقیمقاومت مصالحممقانیhttps://chat.whatsapp.com/HCHrJvDr28y7jScbyQiBa1کاردانیآسانسور
مصطفی چوپانیمقاومت مصالحممقانیhttps://chat.whatsapp.com/HCHrJvDr28y7jScbyQiBa1کاردانیآسانسور
احمدرضا دهقاناستاتیکممقانیhttps://chat.whatsapp.com/HCHrJvDr28y7jScbyQiBa1کاردانیآسانسور
یاسین محمد پوربرنامه­ریزی فرآیندشیداییhttps://chat.whatsapp.com/DJRCg8vwg2JEokb8TTNZtWکارشناسیساخت­وتولید
یاسین محمدپورکنترل کیفیتعبدیhttps://chat.whatsapp.com/HaRe3nBbShH7OB2zfL3as6کارشناسیساخت­وتولید
محمد رحمانیکنترل کیفیتعبدیhttps://chat.whatsapp.com/HaRe3nBbShH7OB2zfL3as6کارشناسیساخت­وتولید
محمد رضا امیریاجزای ماشینعبدیhttps://chat.whatsapp.com/HaRe3nBbShH7OB2zfL3as6کاردانیساخت­وتولید
فریاد محمدیاستاندارد آسانسورفلاحhttps://chat.whatsapp.com/HiTPW0pGooOECpJ0SCYDZSکاردانیآسانسور
مصطفی چوپانیمبانی مکانیکی نصبفلاحhttps://chat.whatsapp.com/HiTPW0pGooOECpJ0SCYDZSکاردانیآسانسور
علی مشکوریکارگاه جوشکاریخیـریhttps://chat.whatsapp.com/BiaJYueEXwR5eVpj9wTCZIکاردانیآسانسور
فریاد محمدیکارگاه جوشکاریخیـریhttps://chat.whatsapp.com/BiaJYueEXwR5eVpj9wTCZIکاردانیآسانسور
بهنام صومایاصول جوشکاریخیـریhttps://chat.whatsapp.com/BiaJYueEXwR5eVpj9wTCZIکاردانیآسانسور
معرفی-به-استاد-۹۹۱_۲

About The Author

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *