۹۸/۰۶/۳۰(۸ صبح لغایت ۱۴) ۹۸/۰۶/۳۰(۱۴ لغایت ۲۰) ۹۸/۰۶/۳۰(۲۰ لغایت ۷ صبح روز بعد) ۹۸/۰۶/۳۱(۸ صبح لغایت ۱۴) ۹۸/۰۶/۳۱(۱۴ لغایت ۲۰) ۹۸/۰۶/۳۱(۲۰ لغایت ۷ صبح روز بعد)
شنبه شنبه مجموع یکشنبه یکشنبه مجموع
۹۶۱ و قبل از آن ۹۶۲ ۹۶۱+۹۶۲ و قبل از آن ۹۷۱ ۹۷۲ ۹۷۱+۹۷۲

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *