برنامه زمانبندی حذف و اضافه نیمسال اول سالتحصیلی 98-99
شهریور, ۱۳۹۸ بدون نظر اطلاعیه ها
۹۸/۰۶/۳۰(۸ صبح لغایت ۱۴) ۹۸/۰۶/۳۰(۱۴ لغایت ۲۰) ۹۸/۰۶/۳۰(۲۰ لغایت ۷ صبح روز بعد) ۹۸/۰۶/۳۱(۸ صبح لغایت ۱۴) ۹۸/۰۶/۳۱(۱۴ لغایت ۲۰) ۹۸/۰۶/۳۱(۲۰ لغایت ۷ صبح روز بعد)
شنبه شنبه مجموع یکشنبه یکشنبه مجموع
۹۶۱ و قبل از آن ۹۶۲ ۹۶۱+۹۶۲ و قبل از آن ۹۷۱ ۹۷۲ ۹۷۱+۹۷۲
About The Author

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *