این تفاهم نامه در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری که (دانشگاه باید در مسائل مملکتی ورود پیدا کند) و انجام مطلوب رسالت دانشگاه در گام دوم انقلاب فی ما بین دانشگاه فنی و حرفه ای استان و قرارگاه منطقه ای شمالغرب نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران امضاء شد.

در پایان این جلسه سرهنگ نقی پرکاس به عنوان نماینده قرارگاه منطقه ای شمالغرب نزاجا از کارگاهها و امکانات دانشکده فنی و حرفه ای شهید قاضی طباطبایی ارومیه بازدید کرد.